Observatori

Fer visible i incidir en els drets i necessitats d’accessibilitat del 97% de persones amb sordesa que es comuniquen en llengua oral. Amb aquest objectiu la Federació d’Associacions Catalanes de Famílies i Persones amb Sordesa (ACAPPS) presenta l’Observatori de l’Accessibilitat i la Comunicació Oral de les Persones amb Sordesa.

A través d’aquesta eina l’entitat, amb 27 anys de trajectòria, publicarà i compartirà el coneixement especialitzat entorn del col·lectiu que representa, les persones amb sordesa que es comuniquen en llengua oral, és a dir, parlant.

el text del link
Participa: Aporta els teus comentaris
Dades personals *
Comentari